İSTKA 2018-2020 Mali Destek Programı

Verilen test ve eğitim hizmetlerin kalitesi, kapsamı ve tanınırlığın arttırılması ve sürdürülebilir bir yapıya dönüştürülmesi için Mart 2018’de İstanbul Kalkınma Ajansı’na proje başvurusu yapılmıştır. Başvuru olumlu sonuçlanıp TR10/18/YMP/0065 kodlu ve “Ulaştırma ve Lojistik Sektörlerinin Küreselleşmesi Amacıyla İTÜ GTTM'nin TEST ve ARGE Kabiliyetlerinin Genişletilmesi” başlıklı proje Kasım 2018 itibari ile başlamıştır. Proje bilgileri aşağıda sunulmuştur:

Proje Adı: Ulaştırma ve Lojistik Sektörlerinin Küreselleşmesi Amacıyla İTÜ GTTM'nin Test ve ArGe Kabiliyetlerinin Genişletilmesi

Başvuru Sahibi: İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi

Proje Koordinatörü: Dr. İsmail Çiçek, İTÜ Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi

Proje Koordinatör Yrd: Araşt. Görevlisi Alper Seyhan, İTÜ Denizcilik Fakültesi

Test laboratuvarı statüsünde bulunan ve önceden Gemi Teçhizatı Test Merkezi olarak adlandırılan Test Laboratuvarının 2 yıl sürecek bu proje çalışması ile aşağıda belirtilen amaçlarda çalışmalar ve faaliyetler yürütülecektir:

  • Intermediate Bulk Container (IBC) ürünlerini test edebilme kabiliyetinin kazandırılması (Türkiye’de ilk)
  • Ürünler için tüm ürün testlerinin aynı test merkezinde yapılabilmesi amacıyla kapsam genişletilmesi
  • Titreşim testleri kabiliyeti kazandırılması (2 ayrı boyut ve ağırlıklardaki ürün guruplarının titreşim testlerinin yapılabilmesi)
  • Test Merkezi’nin daha kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıya dönüştürülmesi: Bu kapsamda UYGAR Merkezi kurulması bu hedef amacıyladır.
  • Yeni belgelendirme yetkisi kazanımları sağlanması
  • Tanıtım faaliyetleri ile tanınma sağlanması
  • Sektörlerimizin küreselleşmelerine destek hizmetlerimizin artırılması:
  • Test ve test standartları içeren konularda sürdürülebilir sektörel eğitimler verilmesi